KILIM SIVRIHISAR - AT1911219

AT1911219  KILIM SIVRIHISAR  230 cm x 120 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT1911219
Ref : AT1911219

Availability: In stock

Kilim ancien

Width : 120 cm
Lenght : 230 cm