KILIM SIVRIHISAR - AT180633

AT180633  KILIM SIVRIHISAR  281 cm x 149 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT180633
Ref : AT180633

Availability: In stock

Kilim ancien

Width : 149 cm
Lenght : 281 cm