KILIM SIVRIHISAR - AT180624

KILIM SIVRIHISAR - AT180624  265 cm x 136 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT180624
Ref : AT180624

Availability: In stock

Kilim ancien

Width : 136 cm
Lenght : 265 cm