KILIM SIVRIHISAR - AT180614

AT180614  KILIM SIVRIHISAR  214 cm x 159 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT180614
Ref : AT180614

Availability: In stock

Kilim ancien

Width : 159 cm
Lenght : 214 cm