KILIM SIVRIHISAR - AT180610

KILIM SIVRIHISAR - AT180610  368 cm x 167 cm
KILIM SIVRIHISAR - AT180610
Ref : AT180610

Availability: In stock

Kilim ancien

Width : 167 cm
Lenght : 368 cm