Kilim SIVRIHISAR - AT18034

AT18034  Kilim SIVRIHISAR  275 cm x 160 cm
Kilim SIVRIHISAR - AT18034
Ref : AT18034

Availability: Out of stock

Kilim ancien

Width : 160 cm
Lenght : 275 cm