Kilim SIVRIHISAR - AT1803144

AT1803144  Kilim SIVRIHISAR  326 cm x 165 cm
Kilim SIVRIHISAR - AT1803144
Ref : AT1803144

Availability: In stock

Kilim ancien

Width : 165 cm
Lenght : 326 cm