Kilim KURUHOYUK - AT1809201

AT1809201  Kilim KURUHOYUK  164 cm x 112 cm
Kilim KURUHOYUK - AT1809201
Ref : AT1809201

Availability: In stock

Only 1 left

Antique kilim

Width : 112 cm
Lenght : 164 cm