Kilim CUKURKUYU - AT19117

AT19117  Kilim CUKURKUYU  300 cm x 83 cm
Kilim CUKURKUYU - AT19117
Ref : AT19117

Availability: In stock

Antique kilim

Width : 83 cm
Lenght : 300 cm