Kilim CUKURKUYU-AT151060

AT151060  Kilim CUKURKUYU  275 cm x 160 cm
Kilim CUKURKUYU-AT151060
Ref : AT151060

Availability: In stock

Antique Anatolian kilim from central Turkey

Width : 160 cm
Lenght : 275 cm