Kilim CUKURKUYU-AT150554

AT150554  Kilim CUKURKUYU  265 cm x 146 cm
Kilim CUKURKUYU-AT150554
Ref : AT150554

Availability: Out of stock

Antique Anatolian kilim from central Turkey

Width : 146 cm
Lenght : 265 cm