Kilim Çukurkuyu-AT0910311

AT0910311 Kilim Çukurkuyu 275 cm x 175 cm
Kilim Çukurkuyu-AT0910311
Ref : AT0910311

Availability: In stock

Antique Anatolian kilim from Western Turkey

Width : 175 cm
Lenght : 275 cm