KILIM BALIKESIR - AT1803101

AT1803101  KILIM BALIKESIR - AT1803101  230 cm x 167 cm
KILIM BALIKESIR - AT1803101
Ref : AT1803101

Availability: In stock

Kilim ancien

Width : 167 cm
Lenght : 230 cm