Kilim ANTALYA - AT180943

AT180943  Kilim ANTALYA  213 cm x 172 cm
Kilim ANTALYA - AT180943
Ref : AT180943

Availability: Out of stock

Antique kilim

Width : 172 cm
Lenght : 213 cm