KILIM ANTALYA - AT180941

AT180941  KILIM ANTALYA - AT180941  266 cm x 148 cm
KILIM ANTALYA - AT180941
Ref : AT180941

Availability: In stock

Kilim ancien

Width : 148 cm
Lenght : 266 cm