Kilim AKVIRAN-AT150785

AT150785  Kilim AKVIRAN  120 cm x 110 cm
Kilim AKVIRAN-AT150785
Ref : AT150785

Availability: In stock

Antique Anatolian kilim from central Turkey (around Konya)

Width : 110 cm
Lenght : 120 cm