Kilim ACIPAYAM - AT171167

AT171167  Kilim ACIPAYAM  223 cm x 152 cm
Kilim ACIPAYAM - AT171167
Ref : AT171167

Availability: Out of stock

Antique kilim

Width : 152 cm
Lenght : 223 cm