Kilim Yastik - AT1611345

AT1611345  Kilim Yastik   92 cm x 50 cm
Kilim Yastik - AT1611345
Ref : AT1611345

Availability: In stock

Kilim descente du lit

Width : 50 cm
Lenght : 92 cm