Kilim Yastik - AT1510184

AT1510184  Kilim Yastik   106 cm x 46 cm
Kilim Yastik - AT1510184
Ref : AT1510184

Availability: In stock

Kilim descente du lit

Width : 46 cm
Lenght : 106 cm