Kilim Yastik - AT14051

AT14051  Kilim Yastik   108 cm x 46 cm
Kilim Yastik - AT14051
Ref : AT14051

Availability: In stock

Kilim descente du lit

Width : 46 cm
Lenght : 108 cm