Kilim Yastik - AT110674

AT110674  Kilim Yastik   90 cm x 44 cm
Kilim Yastik - AT110674
Ref : AT110674

Availability: In stock

Kilim descente du lit

Width : 44 cm
Lenght : 90 cm